Missie

gezondste land ter wereld

Missie: Nederland is in 2030 het gezondste land ter wereld!

Nederland stond, volgens onderzoek in The Lancet, in 2016 op de 8e plaats als het gaat om de gezondste landen ter wereld. En volgens the Bloomberg World Health Index (2017) op de 13e plek.

 

Niet slecht. Maar… Dat kan natuurlijk beter!

 

Ambitieus plan? Zeker. Maar niet onmogelijk toch?!

 

Huidige situatie Nederlandse gezondheidszorg

We zijn in Nederland zo gewend dingen in hokjes te plaatsen en zijn daardoor het belang van eenheid en een groter geheel uit het oog verloren. Er worden (even gechargeerd) geen mensen meer behandeld, maar organen. De focus ligt helaas vooral op productie en efficiëntie, hoe hard er ook wordt geroepen dat de patiënt centraal staat. Dat lichaam en geest met elkaar in contact staan en elkaar wederzijds beïnvloeden, wordt door veel mensen niet meer als zodanig ervaren. Hoe kunnen we met een dergelijke visie en vergelijkbaar omgaan met ons eigen lichaam nog gezondheid ervaren?

 

Er zijn echter een groeiend aantal hulpverleners, die moeite hebben met deze manier van werken. Hetzelfde geldt voor veel patiënten. Zij willen niet langer een nummer zijn. Zij hebben behoefte aan tijd en liefdevolle aandacht, waarbij er niet alleen wordt gekeken naar de klacht en hoe deze bestreden kan worden, maar juist naar het aanpakken van de oorzaak en de invloed van de ziekte op het leven.

 

Verbinding, samenwerking en gelijkwaardigheid

Ik geloof dat het weer samenbrengen tot een geheel zal bijdragen aan een mooiere en gezondere leefwereld voor mens en dier.

 

En daar wil ik me graag voor inzetten!

 

Als we samen kunnen zorgen voor meer verbinding, samenwerking en gelijkwaardigheid, zal dit naar mijn idee een zoveel gezonder en gelukkiger Nederland geven. We zullen een betere kwaliteit van leven ervaren en de kosten van de gezondheidszorg zullen drastisch dalen.

 

Reguliere en alternatieve geneeswijze

De reguliere geneeskunde is de heilige graal in het Westen, maar hoe aanvullend kunnen alternatieve behandelingen wel niet zijn?! Als beide stromingen elkaar niet tegenwerken, maar elkaar juist omarmen en stimuleren, worden patiënten veel beter geholpen.

 

Hulpverlener en patiënt

Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen hulpverlener en patiënt. Leer elkaar zien als gelijkwaardige partners en heb respect voor de mening en visie van een ieder, zodat je samen kunt werken om tot de beste behandeling te komen. Iedere patiënt is uniek en heeft andere behoeften. Waar de een graag een pilletje wil om zijn symptomen te bestrijden, wil de ander er juist alles aan doen om de oorzaak aan te pakken. Dit is oké.

 

Ik geloof zelf wel in het zelfgenezend vermogen van ons lichaam. Naar mijn mening zou het goed zijn mensen zoveel mogelijk te stimuleren zelf de regie over hun leven en gezondheid te nemen. Zet in op preventie (voorkomen) van ziekte in plaats van symptoombestrijding.

 

Wil je mij helpen Nederland het gezondste land ter wereld te laten worden?

Heb je, op welke manier dan ook, een idee mij hierbij te helpen? Neem dan vooral contact met me op via contact of coline@medicaljourney.nl!

Coline Beijeman

Is gefascineerd door alles wat met het menselijk lichaam, brein, psychologie en gezondheidszorg te maken heeft. Ze neemt jou mee op reis om je te inspireren en je eigen antwoorden te vinden. En actie te ondernemen waar nodig! Doel: Je gezonder en gelukkiger voelen door de voor jou juiste keuzes te kunnen maken. Wees nieuwsgierig, openminded en experimenteer. Laat los wat je denkt te weten en vorm (opnieuw) je mening!